Wymogi egzaminacyjne

Przedstawiamy obowiązujące wymogi dla kandydatów na poszczególnie stopnie nauczycielskie w metodzie wg B.K.S. Iyengara. Wymogi dotyczą zarówno kwestii formalnych, jak i przygotowania praktycznego i teoretycznego na poszczególne stopnie nauczycielskie.

 

WYMOGI DLA KANDYDATÓW DO EGZAMINU INTRODUCTORY

WYMOGI DLA KANDYDATÓW DO EGZAMINU JUNIOR INTERMEDIATE I

WYMOGI DLA KANDYDATÓW DO EGZAMINU JUNIOR INTERMEDIATE II

WYMOGI DLA KANDYDATÓW DO EGZAMINU JUNIOR INTERMEDIATE III